Rut Martínez-Borda

Rut Martínez-Borda és professora titular d’universitat a Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Alcalá de Henares. Les seves línies d’investigació se centren a analitzar quin lloc ocupen els instruments de comunicació, que estan transformant ràpidament la societat, en la vida dels joves. Des de temes tan diversos com l’educació a través de l’art, la mobilitat segura o els videojocs com a objectes culturals, tracta de buscar respostes que puguin servir als educadors a fer front als diferents reptes que dia a dia ens planteja la societat.

És professora col·laborada docent de l’assignatura Storytelling digital.

Web personal: https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_profesores/prof29628/presentacion