Màster, postgraus i assignatures

Aquest blog està vinculat als programes de la UOC sobre Edició digital. La docència s’imparteix en aules multilingües (català-castellà-anglès) amb el guiatge d’un expert amb una llarga trajectòria professional en el món del llibre, i en un context virtual d’aprenentatge col·laboratiu 100% en línia. Tots els materials docents estan inclosos en la matrícula, tant els llibres en paper, que l’estudiant rebrà a l’adreça de la seva conveniència, com els continguts digitals, disponibles a l’aula. La matrícula també ofereix la possibilitat de fer pràctiques laborals -algunes d’elles remunerades- en empreses, associacions i institucions del món del llibre.

MÀSTER (60 crèdits ECTS; 4 semestres). Inici: 18 octubre 2017

POSTGRAUS (30 crèdits ECTS; 2 semestres). Inici: 18 octubre 2017

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ (1 semestre)

Les assignatures (5 crèdits ECTS) també es poden cursar lliurement:

Inici: 18 octubre 2017

Inici: març 2018

Si teniu consultes, podeu escriure a:

Teresa Iribarren (Directora acadèmica): tiribarren@uoc.edu
Ricard Peris (Tutor): rperis@uoc.edu