BiraBiro és una editorial especialitzada en literatura infantil i juvenil creada el 2014. Des de juny de 2015 ha publicat deu títols en català i castellà. Vol construir un catàleg de qualitat, amb obres divertides, enginyoses que animin els infants i joves a llegir per llegir.

Dades tutor/-a de pràctiques: Mireia Guerola i Oriol González, directors de BiraBiro Editorial

Condicions de les pràctiques:

 • Modalitat de les pràctiques: virtual, amb reunions presencials o virtuals.
 • Hores totals de dedicació: aproximadament 330 (15h/setmana)
 • Horari: lliure
 • Número de places: 1

Projecte formatiu:

 • Nom de l’ocupació: Departament de promoció editorial. Comunicació i màrqueting editorial.
 • Objectius de l’aprenentatge: Aprendre a desenvolupar una campanya de promoció del catàleg editorial i de les novetats.
 • Competències:
  1. Conèixer els canals de promoció editorial (digital i tradicional).
  2. Analitzar d’un llibre els punts forts i febles de cara a promocionar-lo.
  3. Determinar d’una obra el públic objectiu i els canals de promoció més òptims.
  4. Entendre com funciona una editorial infantil i juvenil i els seus mecanismes de promoció de novetats.
 • Tasques que s’han de realitzar:
  1. Analitzar el llibre objecte de la campanya. Desenvolupar un briefing de la campanya de promoció.
  2. Proposar una planificació temporal i de costos previstos.
  3. Redactar i elaborar el material de promoció del llibre.
  4. Establir contactes amb líders d’opinió, premsa, blogers, llibreters i amb altres punts clau de la promoció.
  5. Proposar i planificar la participació i promoció de l’editorial en fires i campanyes comercials.
  6. Desenvolupar la campanya de promoció a les xarxes socials i, si és possible, activitats presencials de promoció: presentació, concursos, etc.
  7. Analitzar els resultats.
 • Planificació temporal de l’activitat: Després de familiaritzar-se amb el catàleg editorial i les novetats previstes, l’alumne desenvoluparà les tasques de conceptualització i realització de les iniciatives de comunicació i comercials que es consensuïn amb l’equip editorial. Es definiran conjuntament els processos i se supervisaran les tasques que l’alumne dugui a terme.