Editorial Graó

Graó és  és una editorial especialitzada en educació, que publica llibres i revistes de referència en l’àmbit de la didàctica. Va néixer el 1977 i té obres en castellà i en català. Juntament amb Interactiva de Serveis Pedagògics ha format l’Institut de Recursos i Recerca per a la Formació (IRIF).

Dades del tutor de pràctiques: Glòria Puig

Condicions de les pràctiques:

 1. Modalitat de les pràctiques: Presencial, amb opció de fer algunes hores en virtual.
 2. Hores totals de dedicació: entre 600 i 750 h.
 3. Horari: 6h diàries a convenir amb l’alumne.  Preferiblement en horari de matí.
 4. Adreça on treballarà l’estudiant, si escau: c/ Hurtado, 29. Barcelona.
 5. Número de places: 2

Projecte formatiu:

 • Nom de l’ocupació: Àrea d’edicions. Àrea de formació. Àrea de màrqueting.
 • Requisits previs:
 1. Programari: Photoshop, InDesign, Dreamweaver, Articulate (recomanable).
 2. Coneixements d’html, d’xml, InDesign i altres programes d’edició. Moodle.
 • Objectius de l’aprenentage: Entendre els processos actuals de les diferents àrees de l’empresa en l’àrea d’edició i proposar millores per optimitzar processos d’edició digital.
 • Competències:
 1. Coneixement de l’edició dels llibres i revistes en digital.
 2. Projecció d’estratègies editorials d’acord amb el paradigma de creació, distribució i comercialització de continguts en Internet, basats en les metadades.
 3. Utilització de les possibilitats de la web 2.0 per la promoció de continguts digitals.
 4. Competències específiques de la titulació.
 5. Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).
 6. Treball en equip (capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris).
 • Tasques:
 1. Àrea d’edicions: gestió, edició i coordinació de les diferents persones implicades en el projecte en el que s’estigui implicat.
 2. Àrea de formació: edició i maquetació amb Articulate de cursos online.
 3. Àrea de màrqueting: recolzament en las campanyes de màrqueting digital i altres tasques relacionades (creació de banners, newsletters, etc.).
 • Planificació temporal de l’activitat:
 1. Mes de febrer: tasques en l’àrea de formació.
 2. Mes de març: inici de les tasques en l’àrea d’edicions i de màrqueting.
 3. Mes de abril a juny-juliol: treball en les tres àrees.