Amb més d’un segle d’història, Herder Editorial és una editorial independent amb seu a Barcelona que compta amb un amplíssim fons especialitzat en filosofia, psicologia, sociologia, educació, religió i teologia.

Dades tutor/-a de pràctiques: Nicole Etchevers, Responsable Projectes digitals

Condicions de les pràctiques:

 • Modalitat de les pràctiques: semipresencial
 • Hores totals de dedicació: a convenir (el màxim possible)
 • Horari: a convenir amb l’alumne
 • Ubicació: Herder Editorial (C. Provença 388, 08025, Barcelona)
 • Remuneració: a convenir amb l’alumne, segons les hores treballades
 • Número de places: 1

Projecte formatiu:

 • Nom de l’ocupació: Assistent digital (Àrea digital, Encyclopaedia Herder, Ebooks)
 • Objectius de l’aprenentage:
  1. Comprendre el canvi de model editorial del pas del llibre en paper al format digital dins el context de la societat de la informació.
  2. Adquirir les especialitats de tractament del text i de la producció editorial digital de forma integral, activa i pràctica.
  3. Integrar-se en la distribució i comercialització de continguts textuals a internet, basada en les metadades.
  4. Fusionar el saber editorial tradicional amb nous projectes digitals.
 • Competències:
  1. Gestió de continguts en diferents formats
  2. Gestió de col·laboradors externs multidisciplinaris
  3. Gestió d’informació i creació de coneixement
  4. Proactivitat i proposició de noves vies de difusió i promoció del contingut (Ebooks i Encyclopaedia Herder)
  5. Comunicació eficaç en línia
 • Tasques que s’han de realitzar:
  1. Ebooks: Gestió del workflow de producció; revisió ePubs; gestió de metadades i distribució en línia.
  2. Encyclopaedia Herder: Gestió i edició de continguts; supervisió de digitalització HTML i XML; gestió de comunitat d’usuaris; gestió de venda online.
  3. Community manager.
  4. Analítica web de les plataformes de venda i subscripció de llibres (desitjable).
 • Planificació temporal de l’activitat: Se centrarà per etapes i tasques específiques dins de cadascuna de les àrees a treballar (Ebooks i Encyclopaedia Herder), que es desenvoluparan paral·lelament. S’adequarà a la disposició de l’alumne/-a en pràctiques.