Institut d’Estudis Catalans

IEC-1Des de 1907 l’Institut d’Estudis Catalans integra una part de l’elit científica de l’àmbit lingüístic català, que des de 1990 es vertebra en les cinc seccions següents: Secció Històrico-Arqueològica; Secció de Ciències Biològiques; Secció de Ciències i Tecnologia; Secció Filològica, i Secció de Filosofia i Ciències Socials. La seva activitat científica i acadèmica, especialment important en l’àmbit de la llengua catalana i la seva normativa, es difon per mitjà dels llibres, col·leccions de monografies i publicacions periòdiques promogudes per les seccions i les societats filials.

 

Dades del tutor de pràctiques: Laia Campamà Mormeneo

Condicions de les pràctiques:

 1. Modalitat de les pràctiques: presencial
 2. Hores totals de dedicació: 200 hores
 3. Horari8-14 h, 8.30-14.30 h o 9-15 h
 4. Adreça on treballarà l’estudiant: del Carme, 47 (Barcelona)
 5. Remuneració: 300 €/mes (si fes quatre hores diàries; si en fa més o menys, es comptarà proporcionalment)
 6. Número de places: 1

Projecte formatiu:

 • Nom de l’ocupació: Correcció de textos
 • Requisits previs: Bon coneixement de la normativa (llengua catalana), dels signes de correcció de proves i de les convencions gràfiques
 • Objectius de l’aprenentage:

 

 1. Coneixement de la bibliografia de consulta
 2. Resolució de dubtes mitjançant la bibliografia més adequada
 3. Coneixements generals de tipografia
 4. Coneixements de tipografia científica
 • Competències: Treball en equip.
 1. Maneig de la bibliografia de consulta
 2. Ús del tipòmetre
 3. Elaboració d’índexs i redacció de peus d’il·lustració
 4. Redacció de referències bibliogràfiques
 • Tasques
 1. Preparació i revisió dels documents de Critèria i actualització d’aquest espai web
 2. Manteniment de la biblioteca del Servei de Correcció Lingüística (SCL)
 3. Correcció de textos originals i de proves
 4. Col·laboració en les publicacions digitals de l’IEC que porta l’SCL
 • Planificació temporal de l’activitat: Se simultaniejarà la formació en bibliografia de consulta i en correcció amb les tasques de suport pràctic al Servei de Correcció Lingüística