La lectora futura. SL

lectora-futuraLa lectora futura és una plataforma digital d’informació sobre el món del llibre a Espanya i Llatinoamèrica: Notícies, cursos, agenda, llibres… També és una xarxa social d’usuaris de la plataforma. Cada dos mesos edita una revista digital amb articles i entrevistes dels diferents aspectes del món del llibre a Llatinoamèrica i cada dia els usuaris reben un butlletí amb les 6 notícies més destacades.

Dades del tutor de pràctiques: Teresa Martín Peces

Condicions de les pràctiques:

 1. Modalitat de les pràctiques: virtual
 2. Hores totals de dedicació: 20h setmanals
 3. Horari: A convenir amb l’alumne
 4. Número de places: 2

Projecte formatiu:

 • Nom de l’ocupació: Redacció, documentació i comunicació
 • Requisits previs: Es recomanen coneixements previs de EXCEL i WordPress, i nocions molt bàsiques de tractament d’imatge.
 • Objectius de l’aprenentage:
 1. Aprofundir en els coneixements de l’alumne sobre les estructures del llibre.
 2. Ampliar els coneixements adquirits en el tractament de la informació a través d’un mitjà d’informació especialitzat en el món del llibre.
 3. Practicar l’edició de continguts digitals.
 • Competències:
 1. Gestió de la informació
 2. Relacions socials
 3. Màrqueting digital través d’RRSS
 • Tasques:
 1. Recerca i selecció d’informació
 2. Redacció de continguts
 3. Actualització i gestió de bases de dades
 4. Estratègies de màrqueting digital a través d’RRSS.
 • Planificació temporal de l’activitat: S’introduiran progressivament les diferents tasques que cal desenvolupar i els diferents aprenentatges.