proyecto451

Proyecto451 és una empresa amb seu a Buenos Aires que ofereix serveis en matèria de publicacions digitals a editorials i organismes públics i privats. Entre els seus clients hi ha Editorial Planeta, Penguin Random House, Segle XXI, Seleccions Reader’s Digest, UNICEF, entre moltes altres. Desenvolupa capacitació interna a les empreses, conversió de llibres en format ePUB, creació de llibres interactius en format ePUB3, continguts en format HTML5, i llibres i botigues com a aplicacions mòbils per a tablets i smarthphones.

Dades tutor/-a de pràctiques: Daniel Benchimol

Condicions de les pràctiques:

 • Modalitat de les pràctiques: virtual
 • Hores totals de dedicació: a convenir amb l’alumne/-a
 • Número de places: 3

Projecte formatiu:

 • Nom de l’ocupació: Conversió de llibres a format ePUB
 • Objectius de l’aprenentage: L’objectiu serà aprendre totes les característiques del format ePUB, l’estàndard més important en la indústria dels llibres digitals. Exercint el seu rol en Proyecto451, l’alumne coneixerà totes les característiques tècniques del format, el procediment per a la conversió d’un llibre imprès a digital i les formes de revisió i avaluació.
 • Competències que s’adquiriran:
  1. Procés de conversió d’un llibre a ePUB.
  2. Maneig d’eines de programari.
  3. Processos de revisió en tablets i e-readers.
  4. Coneixement general sobre el negoci i la forma de distribució dels ebooks.
  5. Estàndards propis de les botigues i dispositius.
  6. Principals dificultats, reptes i límits del format.
 • Tasques que s’han de realitzar: La principal tasca serà la conversió periòdica de llibres al format, sobre la base del seguiment, les pautes i capacitació Proyecto451. S’assignaran a l’alumne diverses obres de molt diferents editorials, començant per aquelles que són de més simple conversió, per després avançar sobre les que presenten algun grau de complexitat.
 • Planificació temporal de l’activitat: Per al desenvolupament de l’activitat, l’alumne estarà vinculat a un coordinador de projecte de l’empresa, que li definirà els temps a complir en cada procés.