Seebook (El ebook que es pot tocar) és un sistema patentant i llicenciat en exclusiva a Digital Tangible S.L. per a Espanya i Mèxic. El seu objectiu és facilitar un punt de contacte entre l’edició física tradicional i el format digital, que permeti a la indústria del llibre adaptar-se més fàcilment a l’era digital, que dinamitzi el mercat cultural, que faciliti la promoció de l’obra a escriptors i músics, i que apropi el món digital a aquells sectors de la societat que encara estan acostumats als productes culturals tangibles.

Dades tutor/-a de pràctiques: Rosa Sala Rose

Condicions de les pràctiques:

 • Modalitat de les pràctiques: Virtual, amb reunions de seguiment periòdiques
 • Hores totals de dedicació: 198 hores (66 dies laborables a 3 hores diàries)
 • Horari: Acordar amb l’alumne (3 hores al dia)
 • Remuneració: 300 euros (per la totalitat de la pràctica)
 • Número de places: 1

Projecte formatiu:

 • Nom de l’ocupació: Suport a la gestió del projecte Biblioteques de Seebook.
 • Objectius de l’aprenentage:
  1. Conèixer com es gestiona, d’una manera global, un projecte d’edició digital.
  2. Coordinar els diferents agents implicats: autors, impressors i punts de lectura (biblioteques).
  3. Conèixer la potencialitat de les dades que genera aquest model d’edició digital.
 • Competències:
  1. Iniciativa emprenedora
  2. Marketing i comunicació
  3. Gestió i coordinació d’un projecte
  4. Dinamització d’activitats de difusió
 • Tasques que s’han de realitzar:
  1. Recerca d’autors per editar Seebook a les biblioteques.
  2. Suport a l’edició digital dels autors en format “Seebook difusió”.
  3. Recerca d’acords amb biblioteques per ampliar la xarxa Seebook.
  4. Suport a la gestió de la presència de les targetes Seebook a les diferents biblioteques.
  5. Dinamització del programa: gestionar la presència dels autors als clubs de lectura de les biblioteques.
  6. Dinamització del programa: generar notes de premsa del programa “seebook biblioteques”.
  7. Suport en la realització d’informes de descàrrega de les targetes Seebook.