Tutora de les pràctiques: Marga Mallol, Cap de Secció de Coordinació Territorial de Biblioteques.

Condicions:

 • Modalitat de les pràctiques: presencial i virtual
 • Hores totals de dedicació: 150h en total
 • Horari: flexible (a acordar segons necessitats de l’alumne)
 • Lloc físic on s’ubicarà l’estudiant en el seu període de pràctiques: Secció de Coordinació Territorial (Barcelona)
 • Número de places: 2 (2 mitges jornades presencials o 1 de completa) + 2 virtuals

Projecte formatiu

 • Àrea de treball: Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
 • Objectius de l’aprenentatge:
  1. Familiaritzar l’alumne amb la gestió i organització de projectes en curs del Servei de Biblioteques.
  2. Conèixer diferents visions d’agents del món del llibre: l’alumne entrarà en contacte amb editors, llibreters, autors i bibliotecaris.
 • Tasques que s’han de fer:
  1. Actualització i millora de la base de dades d’escriptors que vulguin presentar a les biblioteques: 2 hores de formació + 30 hores de dedicació.
  2. Seguiment i difusió del projecte Biblioteques #Decapçalera: 2 hores de formació + 20 hores de dedicació
  3. Col·laboració en la dinamització dels clubs de lectura virtuals organitzats pel Servei de biblioteques.
  4. Seguiment i avaluació de l’oferta dels cursos de formació dels professionals de les biblioteques.
  5. Recolzament en tasques de gestió de les xarxes socials del Servei de Biblioteques
  6. Manteniment d’una base de dades de clubs de lectura a Catalunya
  7. Directori amb enllaç a les xarxes socials de les biblioteques catalanes.
  8. Col·laboració en el projecte Biblioteques LABO, que vincula les biblioteques públiques i les universitàries.