UOC

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’e-learning.

Dades del tutor de pràctiques: Maria Boixadera

Condicions de les pràctiques:

 1. Modalitat de les pràctiques: semipresencial.
 2. Data de començament: inmediat
 3. Data d’acabament: aproximadament 9 mesos després de la data d’inici.
 4. Hores totals de dedicació: 20h a la setmana
 5. Horari: de dilluns a divendres de 09.30 a 13.30h
 6. Adreça on treballarà l’estudiant, si escau: Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona
 7. Remuneració: 5€ bruts / hora (ca. 400€ / mes)
 8. Número de places: 1

Projecte formatiu:

 • Nom de l’ocupació: Suport a les revistes científiques.
 • Objectius de l’aprenentage: Conèixer com funciona la gestió de les revistes científiques d’una universitat, tractant temes com criteris i indicadors de qualitat, indexació, difusió.
 • Competències:
 1. Conèixer l’àmbit de la publicació científica.
 2. Gestionar el temps de forma adequada.
 3. Demostrar esperit crític i autocrític.
 4. Demostrar capacitat d’autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Tasques:
 1. Assistència editorial en la publicació de revistes científiques.
 2. Processament de dades i generació d’informes d’indicadors d’activitat.
 3. Indexació: optimització de la informació de les revistes per ser transferida a altres bases de dades.
 4. Difusió: suport en l’estratègia de difusió de les revistes.
 • Planificació temporal de l’activitat: Hi haurà un pla de treball i d’objectius.