Vorpal és una plataforma d’edició i distribució d’obres literàries lliures de drets que s’editen seguint un acurat procés editorial, per oferir llibres digitals de qualitat accessibles en diversos formats. El seu catàleg està format per textos literaris de domini públic obtinguts en els catàlegs virtuals de biblioteques nacionals, universitàries, institucions culturals, entre d’altres repositoris digitals.

Dades tutor/-a de pràctiques: Marta Romera Colomé

Condicions de les pràctiques:

 • Modalitat de les pràctiques: virtual
 • Hores totals de dedicació: 340 hores (20 hores setmanals)
 • Horari: lliure
 • Número de places: 2

Projecte formatiu:

 • Nom de l’ocupació: Edició digital
 • Objectius de l’aprenentage:
  1. Creació d’una nova col·lecció de 4 llibres electrònics de textos de domini públic.
  2. Participar en els processos de l’edició digital dels textos que formaran la col·lecció.
  3. Campanya de promoció en xarxes socials.
 • Competències:
  1. Criteris de selecció i edició de textos.
  2. Criteris de creació de fulls d’estil.
  3. Coneixements de Brackets i ús del llenguatge de marcat de text (MarkdownPad2, Haroopad…)
 • Tasques que s’han de realitzar:
  1. Selecció dels textos que formaran part de la col·lecció.
  2. Revisió i correcció dels textos que s’editaran.
  3. Creació de fulls d’estil per a la col·lecció.
  4. Creació dels ePubs de la col·lecció.
  5. Campanya de promoció a través de Twitter.