Jordi Llobet

Professorat col·laborador

Jordi LlobetDoctor en biblioteconomia i documentació (UB). Responsable de l’Àrea de Justificació i Control de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, des d’on es validen les subvencions atorgades en diverses línies d’ajuts en matèria cultural, entre les quals les destinades a donar suport al sector editorial i a les biblioteques públiques de Catalunya. És membre de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura de la UB.

Email: jllobetd@uoc.edu