Jordi Llobet

Professorat col·laborador

Jordi LlobetDoctor en biblioteconomia i documentació (UB). Cap de secció de Gestió de la Col·lecció del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, des d’on coopera en la formació i el desenvolupament de les col·leccions de les biblioteques públiques de Catalunya. És membre de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura de la UB.

Email: jllobetd@uoc.edu