Docència

Aquest blog està vinculat als programes de la UOC sobre Edició digital (Ca /Es). La docència s’imparteix en aules multilingües (català-castellà-anglès) amb el guiatge d’un expert amb una llarga trajectòria professional en el món del llibre, i en un context virtual d’aprenentatge col·laboratiu. Tots els materials docents estan inclosos en la matrícula, tant els llibres en paper, que l’estudiant rebrà a l’adreça de la seva conveniència, com els continguts digitals, disponibles a l’aula. La matrícula també ofereix la possibilitat de fer pràctiques laborals -algunes d’elles remunerades- en empreses, associacions i institucions del món del llibre.

MÀSTER (60 crèdits ECTS; 4 semestres). Inici: 14 octubre 2015

 • Edició Digital (Ca /Es)

POSTGRAUS (30 crèdits ECTS; 2 semestres). Inici: 14 octubre 2015

 • Tecnologies de l’edició digital (Ca / Es)
 • Gestió i màrqueting editorial (Ca / Es)

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ (1 semestre)

 • Tècniques d’edició digital (Ca / Es) 15 crèdits ECTS. Inici: 14 octubre 2015
 • Estratègies de comercialització del llibre (Ca / Es) 10 crèdits ECTS. Inici: març 2016

Les assignatures (5 crèdits ECTS) també es poden cursar lliurament:

Inici: 14 octubre 2015

 • Cultura digital  (Ca Es)
  Docència: José Antonio Cordón García i Teresa Iribarren
 • Propietat intel·lectual i contractació  (Ca Es)
  Docència: Jesús Soler i Cristina Mora
 • Edició del text (Ca Es
  Docència: Mireia Sopena
 • Disseny i producció editorial (Ca Es
  Docència: Òscar Bagur
 • Tipologies editorials i aplicacions (Ca Es
  Docència: Joana Costa i Susanna Allés
 • Edició en EPUB I (Ca Es
  Docència: Ferran Adell

Inici: març 2016

 • Edició en EPUB II  (Ca Es
  Docència: Ferran Adell
 • Dispositius i models de negoci (Ca Es
  Docència: Alberto Vicente
 • Distribució, màrqueting i comercialització (Ca Es
  Docència: Sílvia Clemares i Christian Verdú
 • Promoció (Ca Es
  Docència: Joan Carles Girbés i Jordi Llobet

Si teniu consultes, podeu escriure a:

Teresa Iribarren (Directora acadèmica): tiribarren@uoc.edu
Ricard Peris (Tutor): rperis@uoc.edu