L’escriptura: dels orígens a la societat 2.0

 

biblioteca

L’escriptura: dels orígens a la societat 2.0 és una introducció als conceptes bàsics del món del llibre en general i de la literatura en particular vistos des de l’òptica de la societat de la informació. Els seu propòsit és analitzar els principals canvis estructurals que han suposat Internet i les noves tecnologies en el llibre com a suport del coneixement, en els gèneres literaris com a forma d’expressió artística i, en general, en tots els professionals que intervenen en el procés de creació i gestió editorial, això és, autors, agents literaris i editors.  Per això, l’assignatura focalitza la seva atenció en tres aspectes bàsics: una revisió història de l’escriptura des del orígens fins a l’actualitat; una descripció dels nous formats de creació literària que són fills d’aquesta revolució, i una síntesi del marc jurídic que regula els la gestió de drets d’aquest productes digitals.

L’assignatura serà impartida per Olívia Gassol. La docència serà en català i castellà (aula bilingüe).

L’escriptura: dels orígens a la societat 2.0 és un assignatura del primer semestre del Postgrau Llibre i lectura en la societat de la informació UOC-Grup 62 (30 ECTS). També forma part del curs d’especialització Editar en un món digital UOC-Grup 62 (15 ECTS). Aquesta assignatura també es pot cursar lliurement: L’escriptura: dels orígens a la societat 2.0 (5 ECTS).

Si necessites més informació, pots adreçar-te a la bústia llibredigital@uoc.edu

Qui té por de la revolució digital?

Lucia_ElogioLucía, José Manuel. Elogio del texto digital. Claves para interpretar el nuevo paradigma. Madrid: Fórcola Ediciones, 2012. 148 p.

Per Joan Carles Navarro

Per als qui no coneguin José Manuel Lucía, no serà estrany que en acabar de llegir Elogio del texto digital girin full i tornin a consultar, sorpresos, la nota biogràfica que acompanya el volum. Lucía és Catedràtic en Filologia Romànica i especialista en Literatura Romànica Medieval i en Iconografia. Però és, també, especialista en Humanitats Digitals, i el llibre que tenim a les mans en dóna fe a bastament.

Leer más

Nous formats per a un vell ofici

Cordón García, José Antonio, Raquel Gómez Díaz i Julio Alonso Arévalo. Gutenberg 2.0. La revolución de los libros electrónicos. Gijón: Ediciones Trea, 2011. 288 p.

GutenbergPer Joan Carles Navarro

L’objectiu de Gutenberg 2.0. La revolución de los libros electrónicos és, en paraules dels propis autors, «el análisis de los libros electrónicos desde la investigación empírica, el estudio de campo y la observación de los cambios que se están produciendo en los distintos eslabones de la escena editorial y cultural, por una parte, y en la Sociedad, por otra» (p. 16). Efectivament, lluny de deixar-se portar per la nostàlgia d’un temps analògic o per la fe cega en les virtuts d’un món digital, les reflexions de Cordón, Gómez i Alonso estan fonamentades en dades objectives, extretes d’estudis i informes ben referenciats, i tenen sempre una clara intenció pedagògica. La seva posició no és, doncs, la dels visionaris que intenten predir quin futur cal esperar, sinó la del retratista que procura captar tots els detalls del moment per a fer-ne una reproducció fidedigna, des d’una perspectiva neutra i global. És d’agrair la seva fidelitat a aquest esperit, en un terreny massa sovint farcit de discursos futuristes a càrrec de tecnòfobs apocalíptics i tecnòfils empedreïts. Vegem-ho.

Leer más

El futuro del libro. Esperando a los bárbaros

Larizza, Olivier. La querelle des livres. Petit essai sur le livre à l’âge numérique. París: Buchet-Chastel (Essais et Documents), 2012. 124 pp.

Por Neus Rotger

El título de este volumen bien podría haber incorporado un interrogante, porque una de las ideas matrices que se defienden es que la querella entre el libro en papel y el libro digital es un falso problema y que, de hecho, nunca tendrá lugar. Las textualidades impresa y electrónica son magnitudes temporalmente asociadas pero incomparables, y en ningún caso reducibles a la polarización que a menudo centra el debate en torno a la revolución digital. Olivier Larizza, escritor, profesor de literatura inglesa en la Université des Antilles-Guyane e investigador de la historia del libro en la Université de Haute-Alsace (Institut de Recherches en langues et littératures européennes), arguye que no nos encontramos, desde ninguna perspectiva, ante una nueva edición de la Battle of the Books de que nos habló Jonathan Swift hace tres siglos, sino frente a una situación muy diferente, aunque igualmente agónica: el arrinconamiento del libro (y de sus características e implicaciones culturales) respecto de la posición central que había ocupado en la tradición.

Leer más